تبریک میگم,شما میتوانید داخل اکانت وارد شوید!
برای جستجو enter و برای خارج شدن ESC را بزنید.